Tuesday, 18 February 2014

News - Latest Famitsu Scores


 • Bakumatsu Rock (PSP) – 9/9/8/9 [35/40]
 • Deception IV: Blood Ties (PS3) – 8/9/9/8 [34/40]
 • Deception IV: Blood Ties (PSV) – 8/9/9/8 [34/40]
 • Geten no Hana: Yume Akari (PSP) – 9/8/9/8 [34/40]
 • Harvest Moon: Tsunagaru Shin Tenchi (3DS) – 8/8/8/8 [32/40]
 • Infinite Stratos 2: Ignition Hearts (PS3) – 7/7/7/7 [28/40]
 • Infinite Stratos 2: Ignition Hearts (PSV) – 7/7/7/7 [28/40]
 • Iza, Shutshjin! Koisen Dai-ni-maku – Echigo-Hen (PSP) – 7/7/6/7 [27/40]
 • Iza, Shutshjin! Koisen Dai-ni-maku – Kai-Hen (PSP) – 7/7/6/7 [27/40]
 • Kaseki Horider: Mugen Gear (3DS) – 9/8/8/8 [33/40]
 • Sakigake!! Otokojuku: Nihon yo, Kore ga Otoko Dearu! (PS3) – 8/7/8/7 [30/40]
 • Satomi Hakkenden: Hachi Tamanoki (PSP) – 8/7/7/7 [29/40]
 • Sengoku Hime 4: Souha Hyakkei, Hanamoru Chikai (PS3) – 7/7/7/7 [28/40]
 • Shiei no Sona-Nyl Refrain: What a Beautiful Memories (360) – 8/7/7/8 [30/40]
 • Shiei no Sona-Nyl Refrain: What a Beautiful Memories (PSP) – 8/7/7/8 [30/40]
 • Taishou Moebius Line Portable (PSP) – 7/7/7/7 [28/40]
 • Valhalla Knights 3 Gold (PSV) – 8/8/7/7 [30/40]

Source [Gematsu]

No comments:

Post a Comment